Gå till sidans innehåll

Äldres känslighet för effekten av läkemedlet

Kroppens känslighet för effekterna av läkemedel ökar ofta med åldern då läkemedel avlägsnas långsammare ur kroppen när man blir äldre.

Äldre klarar sig ofta med en lägre läkemedelsdos än medelålders personer.

Medicineringens effekter följs upp i högre grad när det gäller äldre personer. Det är till exempel bra att mäta verkningarna av blodtryckssänkande läkemedel förutom sittandes även ståendes då blodtrycket kan plötsligt sjunka kraftigt när man reser sig upp.

Effekterna av sömnmedel och lugnande läkemedel kan förlängas hos äldre personer och då ökar fallrisken. En varaktig, flera månader lång användning av smärtstillande antiinflammatoriska läkemedel kan irritera och skada slemhinnan i magen. Om smärtsymptomen inte kan lindras med ett annat läkemedel som man tål bättre så kan läkemedel som skyddar magslemhinnan inkluderas i behandlingen.

I allmänhet ställer man sig ändå avhållande till att vårda biverkningar av ett läkemedel med ett annat då för faran blir en onödig ökning av läkemedel.

Uppdaterad 21.3.2023