Gå till sidans innehåll

Läkemedel och trafik

De flesta läkemedel är lämpliga såväl för bilister som för personer med precisionskrävande arbete.

Läkemedel märkta med en röd varningstriangel försämrar ofta uppmärksamheten och därmed körförmågan. Även andra läkemedel än triangelläkemedel kan orsaka yrsel eller biverkningar som stör förmågan att agera i trafiken. Observera att ens observationsförmåga i trafiken också kan försämras om man av någon anledning inte tar sin regelbundna medicinering.

Kör inte motorfordon om du känner trötthet, instabilitet, förvirring eller yrsel. En del läkemedel försämrar synskärpan eller mörkerseendet kritiskt medan andra gör en mottaglig för att bli bländad. Sätt dig inte bakom ratten om du märker brister i din synförmåga.Funktionsförmågan kan också kännas helt normal fastän uppmärksamheten i verkligheten har försvagats. Det finns skäl att ta varningstriangeln på läkemedelsförpackningen på allvar.

När man tagit sömnmedel på kvällen är ens prestationsförmåga i trafiken följande morgon svagare än normalt. Resteffekter finns ofta ännu kvar 15 timmar efter intag av läkemedel. Fastän man skulle känna sig normal morgonen efter intag av sömnmedel så kan uppmärksamheten vara försämrad och reaktionerna långsammare.

För lugnande läkemedel gäller samma som för sömnmedel: uppmärksamheten och prestationsförmågan kan försämras utan att man själv märker det. Vid långvarigt bruk förbättras funktionsförmågan allt eftersom men även då kommer man nödvändigtvis inte upp till normal uppmärksamhet.

Depression försämrar bilkörningen. Tröttande antidepressiva läkemedel såsom mitrazapin, venlafaxin och tricykliska antidepressiva läkemedel, försvagar prestationsförmågan i trafiken under de första veckorna. Däremot störs inte bilkörningen av SSRI-läkemedel, moklobemid, agomelatin eller äkta johannesört. Normalt avtar de antidepressiva läkemedlens försvagande effekt på bilkörningen i fortlöpande behandling. När depressionen lättar förbättras prestationsförmågan i trafiken. Den som känner trötthet ska inte ge sig ut och köra bil.

Karbamazepin försämrar prestationsförmågan i trafiken märkbart. Litium försämrar synförmågans anpassning till mörker. Lamotrigin kan vara det tryggaste av läkemedlen i denna grupp. För epileptiker försämras förmågan att agera i trafiken om man inte tar sin medicinering.

Trötthet och försämring av iakttagelseförmågan som uppkommer i början av behandling med antipsykotika försämrar prestationsförmågan i trafiken. Det finns skillnader mellan olika antipsykotika och deras effekter på iakttagelseförmågan och prestationsförmågan i trafiken. Det har forskats litet i ämnet.

Om medicineringen vid ADHD orsakar yrsel eller synstörningar bör man inte sätta sig bakom ratten. I övrigt ökar ADHD-medicinering i allmänhet inte risken för olyckor mer än obehandlad ADHD.

Uppdaterad 21.3.2023