Gå till sidans innehåll

Läkemedel

Med läkemedel menas preparat som i oberoende undersökningar konstaterats ha effekt så som det påstås.

Dess säkerhet har fastställts både hos friska personer och hos patienter som fått behandling med läkemedlet.

För att ett nytt läkemedel ska få försäljningstillstånd har preparatets effekt och säkerhet utvärderats av antingen Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea i Finland eller motsvarande myndighet i ett annat EU-land.

Uppdaterad 13.2.2023