Gå till sidans innehåll

Att sluta kortvarig medicinering

Om medicinering har pågått veckor eller högst några månader och doseringen har varit låg:

  • Minska doseringen först med 25 % i 1-2 veckor.

  • Minska därefter dosen så att den motsvarar 50 % av den ursprungliga medicineringens dos i ytterligare 1-2 veckor, men högst i en månad.

  • Minska doseringen med 10-25% av den kvarstående läkemedelsmängden med 1-2 veckors mellanrum.

  • Att avsluta medicineringen helt kan vara svårt, men även minskad dosering befrämjar både ditt fysiska och psykiska välmående.

Uppdaterad 21.3.2023