Gå till sidans innehåll

Förebyggande av fall

Äldre personers fallolyckor kan förebyggas med ingripande i riskfaktorerna.

Var tredje över 65 år och varannan över 80 år faller minst en gång om året. Fallolyckorna kan orsaka besvärliga skador, till exempel höftfrakturer. Skadorna orsakar mänskligt lidande och vården av dem kostnader för samhället. Av dessa skäl är det viktigt att förebygga fallolyckor.

Var tredje fallolycka och fallskada hos äldre personer kan förebyggas med ingripande i riskfaktorerna för fallolyckor. Det finns olika riskfaktorer för fallolyckor och det är individuellt hur de uppträder. Riskfaktorerna bedöms individuellt och sätten att påverka dem är också individuella.

Riskfaktorerna för fallolyckor kan indelas i inre och yttre faktorer. De inre faktorerna har att göra med den äldres egna egenskaper som till exempel rörelseförmåga och sjukdomar. De yttre faktorerna beror däremot på miljön, till exempel ytor att gå på eller belysning. Motionsträning är den viktigaste enskilda faktorn för att förebygga fall.

Uppdaterad 6.5.2024