Gå till sidans innehåll

Att sluta medicinering

Medicinering för permanenta (kroniska) sjukdomar bör inte avbrytas utan att konsultera den behandlande läkaren.

Ibland händer det att medicineringen förblir permanent, trots att det inte var planerat. I sådana fall bör du alltid diskutera situationen med din läkare. Läkaren behöver inte vara den samma som förskrivaren av receptet.

Det förekommer situationer där sömn- och lugnande läkemedel har använts i månader, år eller t.o.m. årtionden, fast syftet var att använda dem kortvarigt. Medicineringen har möjligen påbörjats mot till exempel tillfälliga insomningsbesvär eller tillfällig mot ångest i svåra livssituationer.

Nedan beskrivs hur du själv kan minska eller sluta användningen av dessa läkemedelspreparat på ett kontrollerat sätt. Om du har diagnostiserats lida av en psykisk sjukdom eller epilepsi och tänker avsluta en medicinering, bör den vårdande läkaren konsulteras.

Uppdaterad 21.3.2023