Gå till sidans innehåll

Bensodiazepiner som lugnande medel

Bensodiazepiner ska endast användas tillfälligt. Ibland kvarstår dock ångesten och användningen av medicinen fortsätter under lång tid.

Bentsodiatsepiner används för lindring av ångest, som lugnande eller som medicinering för sömnsvårigheter. Ett långvarigt bruk minskar läkemedelseffekten och kan leda till en ökad dosering och risk för biverkningar såsom nedsatt kognitiv funktion, trötthet/förvirring som tillsammans ökar olycksfallsrisken.

En förminskning av dagsdosen eller en avvänjning kan påbörjas på egen hand, men efter en långvarig medicinering bör doseringen avta långsamt.

Bentsodiatsepiner är till exempel:

  • alprazolam (Xanor, Alprox, Alprazolam)

  • diazepam (Diapam, Medipam, Stesolid)

  • klonazepam (Rivatril)

  • lorazepam (Temesta)

  • oxazepam (Opamox, Oxamin)

  • temazepam (Tenox)

Bentsodiatsepin-liknande, kortverkande preparat som används för insomning:

  • zopiklon (Imovane, Zopinox)

  • zolpidem (Somnor, Stilnoct)

Uppdaterad 21.3.2023