Gå till sidans innehåll

Ärftliga faktorer relaterade till läkemedlets faktiska effekt

I kroppen har läkemedelssubstanserna som mål att nå sitt verkningsställe, som kan vara till exempel en receptor eller ett enzym. På dessa verkningsställen förekommer också ärftliga skillnader som inverkar på läkemedlets effekt.

Tills vidare finns det tämligen litet forskningresultat från detta område. Man känner dock till exempelvis att det blodförtunnande läkemedlet warfarinets målprotein, enzymet K-vitaminepoxidreduktaskomplex 1 (VKORC1), har en ärftlig variation som påverkar warfarinets dosbehov betydligt.

Uppdaterad 30.3.2023