Gå till sidans innehåll

Användning av biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel används för att behandla många och flertalet olika typer av sjukdomar.

Biologiska läkemedel utvecklades för behandling av så kallade sällsynta sjukdomar. Efterhand förbättrades tillverkningsmetoderna och produktionen av biologiska läkemedel kunde utökas till flera sjukdomar. Samtidigt har medicinsk forskning kartlagt vilka mekanismer som ligger bakom fler och fler sjukdomar. Sjukdomar behandlas dock i första hand med traditionella läkemedel. Biologiska läkemedel kräver ofta noggrann studie av effekterna och biverkningarna av det berörda läkemedlet, och den inledande behandlingen är centraliserad till universitetssjukhus. Biologiska läkemedel ges antingen som injektion under huden eller som en lösning i en ven.

Behandlingen med biologiska läkemedel begränsas till ett specifikt mål i kroppen. Målet är till exempel inte en led eller tarmen. Vid behandling av reumatoid artrit används ett läkemedel som kallas adalimumab och målet för adalimumab är ett protein som kallas tumörnekrosfaktor (TNF), som finns i förhöjda nivåer vid inflammation. Genom att binda till TNFα, kan adalimumab minska den inflammatoriska processen vid dessa sjukdomar och dämpar därmed inflammation i lederna. Ovannämnda hämmare av tumörnekrosfaktor kan också användas vid ulcerös kolit, men även andra biologiska läkemedel används. Till exempel ett läkemedel som heter vedolizumab, som blockerar den väg som krävs för inflammation i tarmen.

Denna typ av målinriktad behandling ökar chansen att vara effektiv och samtidigt ha mer begränsade biverkningar.

Astmabehandling strävar efter att hålla symtomen borta och att lungorna fungerar normalt. I den inledande fasen påbörjas behandlingen så effektivt som möjligt och medicineringen reduceras så fort som det är möjligt. Läkemedelsbehandlingen kombineras med icke-medicinska behandlingar, till exempel olika fysiska övningar och att upprätthålla god kondition. Luftrörsvidgande läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel används vanligtvis. Ibland räcker inte dessa, trots höga doser. Om patienten har ihållande symtomatisk astma av en typ som är lämplig för användning av ett biologiskt läkemedel, kan man ytterligare introducera ett biologiskt läkemedel (dupilumab, mepolizumab, omalizumab, reslizumab eller benralizumab). Dessa läkemedel dämpar inflammationen i luftvägarna. Dessutom minskar de vissa antikroppar i kroppen, till exempel immunglobulin E (IgE), som kan utlösa en allergisk reaktion. Biologiska läkemedel kan göra det möjligt för patienten att minska dosen av kortison och därmed minskar kortisonets biverkningar.

Reumatiska sjukdomar är en grupp sjukdomar som påverkar lederna, såsom reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit. Hos dessa patienter lugnar sig endast en liten del av sjukdomarna så mycket att regelbunden medicineringen helt kan avslutas. Planering och insättning av medicineringen gör alltid en specialist. Om de vanligaste läkemedlen inte lugnar situationen tillräckligt kan man byta till biologiska läkemedel. Reumahuset innehåller information om alla läkemedel som används för att behandla reumatiska sjukdomar, inklusive biologiska läkemedel.

Crohns sjukdom och ulcerös kolit är båda kroniska, inflammatoriska tarmsjukdomar. De behandlas främst med medicinering, ibland krävs också kirurgisk behandling. Det finns flera alternativ för läkemedelsbehandling. På ”Vatsatalo” kan du hitta mer information om de biologiska läkemedlen som används för att behandla dessa sjukdomar.

Behandlingen av cancer har utvecklats med stormsteg de senaste decennierna och biologiska läkemedel har varit en delorsak till denna positiva utveckling. Med hjälp av biologiska läkemedel kan behandlingen riktas exakt till den önskade cancercellen, så att biverkningarna blir mindre än vid strålbehandling och kemoterapi. Till exempel kan biologiska läkemedel hämma tillväxten av blodkärl i en cancertumör, vilket får den att krympa och dö. De kan också hindra en gen från att fungera i en cancercell, vilket också får cancercellen att tyna bort. Biologiska läkemedel kan inte användas för att behandla alla typer av cancer och de används ofta i kombination med andra behandlingar.

Uppdaterad 14.2.2023