Gå till sidans innehåll

Gentest och läkemedel

Farmakogenetiska gentest undersöker de individuella variationer i människans arvsmassa som kan användas för att förutse effekterna av ett läkemedel och som kan förklara avvikande läkemedelsreaktioner.

Normalt görs testet då man överväger att påbörja en viss läkemedelsbehandling. På basen av testresultatet kan man vid behov välja en annan läkemedelsdos eller ett annat läkemedel. I valet av läkemedel och dess dos spelar även många andra individuella faktorer in och det är alltså inte enbart arvsanlagen som bestämmer läkemedlets verkan.

Finland har för närvarande ett tiotal farmakogenetiska gentest i bruk som läkare vid behov kan beställa åt sin patient. Dessa test har relevans för vissa receptläkemedel.

I framtiden är det sannolikt att man i stället för enskilda test samtidigt undersöker alla viktiga genmutationer som kan inverka på läkemedelsbehandlingar. Då finns informationen även vid val av kommande läkemedelsbehandlingar.

Uppdaterad 30.3.2023