Gå till sidans innehåll

Att förbinda sig till läkemedelsbehandling

Engagemang för medicinering kräver att personen vet varför någon medicin ska användas och vem man ska vända sig till i problemsituationer.

Läkemedelsbehandlingens betydelse växer då personens risker ökar i antal. Ibland kan det förargligt nog följa med olägenheter med påbörjad läkemedelsbehandling som den tidigare symptomfria personen kan uppleva störande. Då kan det hända att hen inte tar sitt läkemedel. Flera undersökningar tyder på att många förbinder sig bristfälligt till sin behandling av högt blodtryck och förhöjda fettvärden. Endast hälften använder medicineringen på avsett sätt.

För en del av personerna kan behovet av läkemedel minska eller försvinna helt ifall livsstilsförändringarna leder till önskat resultat. Biverkningarna begränsar ibland läkemedelsbehandlingen. Då är det bra att diskutera med behandlande läkare om nödvändiga åtgärder. Ofta löser sig problemen genom att dosen regleras eller läkemedlet byts ut till ett preparat som lämpar sig bättre för personen ifråga, och på så sätt uppnås målet med behandlingen.

Uppdaterad 21.3.2023