Gå till sidans innehåll

Läkemedlets biverkning eller sidoeffekt av läkemedlet?

Biverkning (”haittavaikutus” på finska) avser en skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel.

Biverkningen av läkemedlet kan bero på överdriven farmakologisk (terapeutisk) effekt eller läkemedlets påverkan på annan plats än den önskade.

Termen "biverkning" används ofta när man talar om sidoeffekt (”sivuvaikutus” på finska) av ett läkemedel. Strängt taget avser termen sidoeffekt en oönskad effekt av ett läkemedel, och inkluderar inte de nackdelar som orsakas av en överbetoning av den avsedda läkemedelseffekten.

Beroende på situationen kan en sidoeffekt också vara gynnsam. Till exempel användes acetylsalicylsyra, dvs aspirin, som smärtstillande medel och feber i decennier tills det visade sig störa blodets koagulering som en sidoeffekt. Sedan upptäckten har läkemedlet använts i små doser för att förhindra blodproppar i bland annat kranskärlen och hjärnartärerna. När man talar om nackdelar som läkemedel orsakar är det alltså tydligast att använda termen biverkning.

Uppdaterad 21.3.2023