Gå till sidans innehåll

Egenvårdsmedel för barn

När man behandlar ett barn hemma med en egenvårdsmedel ska produktens lämplighet för barnet alltid kontrolleras.

En läkare bedömer alltid ett läkemedels nytta mot dess nackdelar men särskilt när det gäller barn övervägs dosen så noga som möjligt. Detta bör man komma ihåg även när man hemma ger sitt barn egenvårdspreparat.

På bipacksedeln får man tilläggsinformation om läkemedlet ifråga lämpar sig för barn och vilken dos som bör användas.

Uppdaterad 21.3.2023