Gå till sidans innehåll

Vanliga frågor

​​​I vardagen uppstår ofta frågor kring till exempel sjukdomsrelaterade risker​, hemmedicinering eller förändringar i livssituation.

 • Kan jag vaccinera mig mot coronaviruset under en pågående antibiotikakur?

  Antibiotika är inte ett hinder för att vaccinera sig mot coronaviruset. Om du nyligen insjuknat i en allvarligare inflammation eller om till exempel bältros brutit ut, bör du vänta några dagar på att det mest akuta skedet är över innan du låter dig vaccineras.

 • Kombinationseffekten av kosttillskott och läkemedel

  Ett näringstillskott eller ett kosttillskott är en livsmedelsprodukt som kan innehålla olika vitaminer, spårämnen eller t.ex. aminosyror. Mer information om de olika namnen och deras definitioner (ört, naturprodukt, kosttillskott) finns i Läkemedelshuset i avsnittet Information om läkemedel under punkten Läkemedel, naturmedel eller vitamin. Kosttillskott är livsmedel och omfattas därför av kontroll enligt livsmedelslagen, kontrollen sköts som efterhandsövervakning. När du till exempel beställer kosttillskott på internet kan du inte alltid vara säker på vad de innehåller. Ett kosttillskott kan till exempel innehålla mycket mer koffein än en vanlig kopp kaffe och kan ge upphov till en kombinationseffekt tillsammans med de läkemedel du använder.

  Om du regelbundet tar kosttillskott och mediciner bör du rådgöra med din läkare för att se om det finns några skadliga kombinationseffekter.

 • Att ta medicinen på kvällen och dricka tillräckligt

  Frågan: Jag kan inte dricka 1,5 dl vatten, inte ens 1 dl, innan läggdags eftersom det orsakar flera toalettbesök under natten. Trots att jag har läkemedelsbehandling mot urininkontinens. Vanligtvis dricker jag inte efter kl. 18 på kvällen och innan det ser jag till att jag dricker tillräckligt. Hur ska jag göra med vätskan då läkemedlen bör tas vid läggdags?

  Svar: ​De flesta mediciner kan administreras redan kl. 18 om de ska tas på kvällen. Undantagen är sömnmedicin och lugnande läkemedel. Efter att ha tagit sömn- och lugnande medicin bör du gå och lägga dig omedelbart eftersom fallrisken ökar i och med att koncentrationsförmågan minskar. Å andra sidan är de sällan tänkta för långvarig användning. När det gäller ett enskilt läkemedel (till exempel antibiotika som tas med jämna mellanrum under dygnet) räcker det med en klunk vatten, för att medicinen ska föras genom matstrupen till magen och för att du ska kunna svälja medicinen. Du behöver i de fallen inte dricka ett helt glas vatten.​

 • Hur inverkar magnesium på läkemedlens effektivitet? Är det säkert att ta magnesium och vilka läkemedelseffekter hämmas?

  På Läkemedelshusets sida "Läkemedelseffekten försvagas eller blockeras" finns information om interaktionen mellan magnesium och olika läkemedel. På sidan konstateras att det inte är möjligt att ge exakta förteckningar eftersom läkemedel dras tillbaka från marknaden, nya läkemedel tillkommer och informationen om interaktioner mellan befintliga läkemedel ökar. Om du undrar över eventuella interaktioner mellan ditt läkemedel och t.ex. magnesium bör du läsa bipacksedeln till läkemedlet i fråga. Du hittar bipacksedlar för läkemedel på sidan Produktresuméer och bipacksedel till läkemedel.

 • I vilken ordning tar jag hjärt- och sköldkörtelläkemedel på morgonen?

  Tyroxin, som används för att behandla hypotyreos, tas på fastande mage på morgonen genast efter att du har vaknat. Då absorberas läkemedlet på samma sätt från en dag till annan. De vanligaste blodtryckssänkande läkemedlen interagerar inte med tyroxin och tidpunkt för administrering kan därför anpassas efter dina vanor. Endast simvastatin, som används för att behandla förhöjt kolesterol, kan i viss grad minska effekten av tyroxin. Å andra sidan bör kolesterolmediciner i regel tas på kvällen. När du använder tyroxin är det viktigt att du har samma rutiner varje dag så att läkemedelsdosen och således koncentrationen anpassas efter dina vanor.

 • Hur påverkar chiafrön absorptionen av läkemedel?

  Chiafrön kommer från en odlingsväxt som är släkt med salvia (Salvia hispanica L.) och odlas uttryckligen för sina frön och sin fröolja. Frönas sammansättning varierar något, men i genomsnitt innehåller de 25–40 procent olja, varav cirka 60 procent är omega-3 alfa-linolensyra och cirka 20 procent omega-6-linolensyra. Det finns mycket lite forskningsrön om regelbunden användning av chiafrön och den nuvarande evidensen stöder inte att de till exempel används för viktminskning. På grund av deras höga näringsinnehåll (bland annat utgör proteiner ca 15–20 procent av torrvikten) är de dock mycket populära.

  Chiafrön kan användas även när man tar läkemedel, eftersom användningen av chiafrön inte stör absorptionen och effekterna av andra läkemedel. Däremot har chiafrön visat sig korsreagera med sesamfrön. Så om du är allergisk mot sesamfrön bör du också undvika chiafrön.

  Nyckelord: Chiafrön, läkemedel

 • Hur kasseras använda medicinskt plåster?

  Läkemedel i form av plåster är bland annat värkmediciner, läkemedel mot Alzheimers sjukdom och läkemedel för klimakteriet. Det rekommenderas att du applicerar plåstren med några dagars eller veckors mellanrum och att du alltid tar bort det tidigare plåstret när du applicerar ett nytt. När plåstret avlägsnas från huden innehåller det ännu läkemedel. Därför ska plåster inte kastas i soporna, utan tas med till ett apotek för bortskaffande, precis som för oanvända läkemedel. Apoteken levererar läkemedlen till en plats där förbränningstemperaturen är mycket högre än i en vanlig avfallshanteringsanläggning. Detta garanterar att inga skadliga läkemedelssubstanser släpps ut i miljön. Medicinska plåster får inte heller slängas i toaletten, eftersom hormonerna från till exempel plåster som innehåller hormoner överförs till miljön och orsakar problem, särskilt i naturliga vattendrag. Hormoner kan knappt alls tas bort i reningsverk.

 • Vad är effekten av att dricka kaffe omedelbart efter att man har tagit zolt 15 mg entero kapslar?

  Zolt är en protonpumpshämmare som innehåller lansoprazol, ett läkemedel som används specifikt för att skydda magsäckens slemhinna genom att förebygga eller behandla magsår. Det rekommenderas inte längre idag för kontinuerlig, långvarig användning. Lansoprazol ska inte tas tillsammans med mat, eftersom mat minskar dess effekt. Att dricka enbart kaffe har ingen inverkan på dess effekt.

 • Hur påverkar medicinskt kol blodtryckssänkande läkemedel och andra läkemedel?

  Medicinskt kol används ibland i hemmet för att behandla diarré eller som första hjälpen för små barn som råkat äta något skadligt, t.ex. giftiga bär. Medicinskt kol har konstruerats för att absorbera ett stort antal ämnen i tarmen, men det skiljer inte på om ämnena är nyttiga, t.ex. blodtryckssänkande läkemedel, eller skadliga, t.ex. toxiner som utsöndras av bakterier. Därför försämrar medicinskt kol effekten hos nästan alla läkemedel, eftersom det absorberar dem i tarmen och eliminerar dem genom avföringen innan de hinner absorberas och verka i kroppen. Du bör inte använda medicinskt kol om du inte är tvungen. Medicinskt kol minskar också effekten av t.ex. p-piller så mycket att en graviditet eventuellt inte längre kan förhindras.

 • Hur ska fuktabsorberande knappar och påsar i läkemedelsburkar kasseras?

  De flesta små påsar som används som fuktbindande är "kiselgelpåsar", dvs. de innehåller silikon. Påsarna kan slängas oöppnade tillsammans med normalt hushållsavfall, dvs. blandavfall. Å andra sidan kan de också återanvändas för olika ändamål där man har nytta av att absorbera fukt.

  Nyckelord: Fuktabsorberande påse, bortskaffande

 • Det vore viktigt att få information om hur ett läkemedel som ska förvaras i kylskåp skyddas mot värme under en resa.

  Särskilt i sommarvärmen kan läkemedlets temperatur stiga och redan en kort resa kan orsaka förhöjd temperatur hos preparatet. Skydda därför läkemedlen mot värme. Du hittar mer detaljerade råd och instruktioner för hur du skyddar läkemedel mot värme på Läkemedelhusets internetsida: "Förvaring av läkemedel under resan"

 • Kan både blodfettssänkande läkemedel och blodtryckssänkande läkemedel tas på kvällen, eftersom blodtryckssänkande på morgonen orsakar yrsel?

  Både läkemedlen som används för att sänka blodfetterna och de flesta blodtryckssänkande läkemedel tas med fördel på kvällen, då de är mer effektiva. Du kan läsa mer om detta i avsnittet ”Läkemedel och tidpunkt för administrering”.