Gå till sidans innehåll

Rätt användning av antibiotika

Antibiotika är läkemedel som används för behandling av inflammationer orsakade av bakterier.

En annan mycket vanlig benämning är antimikrobiella läkemedel som förutom antibiotika även innefattar läkemedel för behandling av inflammationer orsakade av virus, svamp och parasiter. När antibiotika började komma i allmänt bruk på 1940-talet trodde man att nu kunde den största delen av sjukdomar som drabbar människor besegras. Antibiotikaanvändningen spred sig från människor till veterinärmedicinen och även till uppfödningen av produktionsdjur. Fastän det hela tiden utvecklades nya antibiotika, började orsakerna till sjukdomen med tiden växa sig motståndskraftiga mot antibiotika, vilket blev ett problem. För denna motståndskraft används benämningen resistens.

Antibiotikaresistens är nuförtiden ett stort globalt problem. På grund av detta bör man vara noggrann vid användning av antibiotika och sträva till att använda antibiotika endast vid behov och enligt anvisning.

Antibiotikakurens längd kan variera från en tablett till flera veckor. Längden beror på bakterien som orsakat sjukdomen, själva sjukdomen och antibiotikan som används. Det är viktigt att följa givna anvisningar, för både överanvändning och en behandling som avslutas för tidigt orsakar problem.

Om man avslutar antibiotikakuren för tidigt kan följden bli både att sjukdomen förlängs och att den blir besvärligare. Detta beror på att när antibiotikumet når verkningsstället så dör de svagare bakterierna först medan de starka är ännu kvar. Om kuren avslutas i förtid medan de starka bakterierna ännu finnas kvar i kroppen så kommer sjukdomen tillbaka i svårare form.

Antibiotikakurer använda i onödan eller för säkerhets skull leder till att antibiotikans effekt försvagas, det vill säga bakteriernas resistens (= motståndskraft mot antibiotika) ökar. I bakterierna, liksom i alla organismer, sker det ständigt mutationer på gennivå (förändringar i arvsmassan). De bakterier som med tiden växer sig starkare mot antibiotika, ökar i antal och överlever. När antibiotika används för länge eller för ofta så hinner dessa mutationer ske i högre grad och allt starkare bakterier blir kvar.

Antibiotikas effekt på sjukdomar orsakade av olika bakterier varierar. Om ett antibiotikum har effekt på bara en eller några bakterier, talar man om smalspektrumantibiotika. Ifall antibiotikumet verkar på flera bakterier så är det ett bredspektrumpreparat. I början av en sjukdom är det ibland oklart vad som orsakat den och då är man tvungen att använda bredspektrumantibiotika. Men så snart som möjligt försöker man övergå till en mer riktad behandling, så att eventuell resistens hos olika bakterier inte ska kunna utvecklas.

Uppdaterad 21.3.2023