Gå till sidans innehåll

Skadlig eller fördelaktig läkemedelsinteraktion?

Ofta hör man om skadliga interaktioner. Med dessa avser man interaktioner där samtidig användning av läkemedel kan orsaka skadliga eller till och med farliga situationer såsom livsfarliga läkemedelsbiverkningar eller en förlorad effekt.

I takt med att nya läkemedel utvecklas och befolkningen åldras använder allt fler patienter flera läkemedel samtidigt. Detta ökar möjligheten till läkemedelsinteraktioner.

Läkemedelsinteraktioner kan även orsakas av ämnen man får i sig från kosten och av naturmedel. Med interaktioner avses situationer där ett läkemedel ändrar effekten av ett annat läkemedel. Slutresultatet kan vara att det senare läkemedlets effekt förstärks eller försvagas. I vissa fall uppkommer en effekt som inte framträder i vanligt tillstånd .

Ett exempel på en farlig interaktion är interaktionen mellan smärtstillande antiinflammatoriska läkemedel och blodförtunnande läkemedel. Eftersom smärtstillande antiinflammatoriska läkemedel predisponerar för magsår och kan störa blodets levring så kan samtidig användning av blodförtunnande läkemedel göra att blödningar i magtarmkanalen blir betydligt vanligare.

Ofta glöms det bort att läkemedelsinteraktioner också kan vara nyttiga och utnyttjas i vården av patienter. Interaktioner som ökar läkemedlets nyttiga effekt används flitigt bland annat i behandlingen av högt blodtryck, i behandlingen av många allvarliga infektioner och i behandlingen av Parkinsons sjukdom. Ett lyckat exempel på en nyttig interaktion är ”motgifterna” (= antidoter) som används vid behandling av förgiftningar för att minska förgiftningssymptomen.

Läkemedelsinteraktioner känner man till väl nuförtiden och patientens medicinering är i allmänhet väl uttänkt så att läkemedlen inte i onödan eller farligt stör varandras effekter. Problem kan ändå uppstå ifall uppgifterna om patientens medicinering -egenvårdsläkemedel inräknat- inte är à jour.

Uppdaterad 21.3.2023