Gå till sidans innehåll

Bensodiazepiner som sömntabletter

Här hittar du instruktioner för att minska användningen av sömnmedicin och lugnande läkemedel.

Ibland fortsätter användningen av sömnmedel eller lugnande läkemedel, även om den ursprungliga orsaken till användningen har försvunnit. Det kan vara utmanande att sluta använda dessa läkemedel.

Om medicinering har varit regelbunden i upp till flera år eller om doseringen har varit hög:

  • Avvänjning av flera läkemedel samtidigt undanbedes utan konsultering och stöd av den vårdande läkaren. Avvänjningen bör ske under en längre tidsperiod på flera månader och doseringen minskas långsamt för att undvika biverkningar.

  • Minska doseringen först med 25 % under 1-3 veckor.

  • Minska doseringen med ytterligare 25 % av den kvarstående dosen i ett par veckor (2-3 veckor), men högst i en månad.

  • Minska doseringen med 10-25% av den kvarstående läkemedelsmängden med 1-3 veckors mellanrum.

  • Att avsluta medicineringen helt kan vara svårt, men även minskad dosering befrämjar både ditt fysiska och psykiska välmående.

  • Ett par månader efter att en långvarig sömnmedicinering har avslutats förväntas hjärnan att "återhämtat sig", som i sin tur förbättrar insomning, sömnkvalitet och minskar dagtröttheten som bidrar till en ökad livskvalitet jämfört med tillståndet under medicineringen.

Om medicineringen har varat i veckor eller högst några månader och doseringen är låg:

  • Små doseringen av sömn eller lugnande läkemedel kan slutas omedelbart.

  • Eller den ursprungliga dosen kan halveras för 1-3 veckor.

  • Medicineringen kan även minskas ett par kvällar i veckan (t.ex. fredag och måndag) under 1-2 veckor och minskas ytterligare med två dagar i veckan (dosering sker då högst tre kvällar i veckan) i 1-2 veckor och därefter helt.

Uppdaterad 21.3.2023