Gå till sidans innehåll

Användning av egenvårdspreparat i speciella situationer

När man överväger att använda egenvårdsläkemedel bör man vara försiktig och be om råd på apoteket eller läkare:

Råd bör sökas åtminstone i följande situationer:

  • Användaren av läkemedlet har långvariga sjukdomar

  • Användaren av läkemedlet har långtidsmedicineringar, i synnerhet om det bland dem finns läkemedel med ett smalt säkerhetsområde, såsom blodförtunnande läkemedel.

  • Användaren av läkemedlet är gravid eller ammar.

  • Användaren av läkemedlets är väldigt ung eller åldrig.

  • Egenvårdsläkemedlets effekt eller förpackningsstorlek räcker inte till.

Uppdaterad 12.3.2021