Gå till sidans innehåll

Nedsatt leverfunktion och läkemedel

Läkemedelsförändringar bör göras hos patienter med nedsatt njurfunktion, såväl som nedsatt leverfunktion.

Leversvikt kan komma smygande under flera år. I de tidiga stadierna märks inte leversjukdomen utanpå och visar sig inte på något sätt i det dagliga livet. Leverfunktionen kan vara nedsatt vid många leversjukdomar. Till exempel kan fettlever också utvecklas hos en person med normal vikt och utan stor alkoholkonsumtion. Orsaken är dock nästan alltid antingen övervikt eller en ohälsosam kost eller en kombination av dessa. Lyckligtvis är levern ett mycket regenererande organ. Om leverfetma upptäcks i tid och en person kan göra förändringar i sitt liv som minskar fetma, såsom att öka motionen och förbättra sin kost, samt att sluta eller minska alkoholkonsumtionen, kan situationen återgå till det normala.

I de tidiga stadierna ses skador på levercellerna i blodprov. Det vanligaste blodprovet är alaninaminotransferas, eller ALAT-värde. En lätt ökning av ALAT betyder inte att leverfunktionen har förändrats. Det kan dock vara ett tecken på att något anstränger dina leverceller mer än vanligt. Om leverfunktionen ytterligare försämras, kommer det också att synas i blodprov. När funktionen är kraftigt nedsatt kan huden eller ögonvitorna gradvis börja gulna och huden kan torka ut och klia och blöda. Du kan fortsättningsvis använda många läkemedel, fastän dina blodprov visar en avvikande leverfunktion (tex ALAT). I de fall du behöver läkemedel, säkerställer man att din situation inte förvärras och vid behov kommer din medicinering att justeras genom att byta ut läkemedel eller genom att minska läkemedlens dos. Vissa läkemedel bör dock undvikas och dosen justeras, även om det bara är förändringar i en del av blodproven, utan tydliga tecken på en leversvikt.

Leversjukdom kan påverka antingen antalet leverceller och funktionen hos dem eller leverns förmåga att utsöndra galla. De mest betydande förändringarna i modifiering och eliminering av läkemedel inträffar när levercirros redan har diagnostiserats. Vid cirros förstörs leverceller och leverstrukturer. I svåra fall krymper och stelnar levern och leverfunktionen försämras. Allvarlig leversjukdom ökar biverkningarna av vissa mediciner. Till exempel förstärks biverkningarna hos antikoagulantia och sederande läkemedel. På grund av dessa förändringar ska många mediciner undvikas vid svår leversjukdom.

Uppdaterad 21.3.2023