Gå till sidans innehåll

Receptfria läkemedel som kräver ytterligare rådgivning

Vissa egenvårdsläkemedel kräver extra rådgivning från apotekspersonalen. Före försäljning av dessa läkemedel har apoteket en skyldighet att ge personlig tilläggsinformation åt patienten.

Genom detta vill man försäkra sig om att läkemedlet lämpar sig och är säkert för just ifrågavarande patient samt förhindra oändamålsenlig användning av läkemedlet. Sådana läkemedel är bl.a. preparat innehållande orlistat som används för viktminskning, det smärtstillande läkemedlet naproxen, migränläkemedlet sumatriptan och akuta p-piller.

När man handlar på apoteket har man som patient möjlighet att be om rådgivning om egenvårdsläkemedel och fråga om deras egenskaper. Patienten bör också bekanta sig med bipacksedeln för det preparat hen använder samt följa dess anvisningar. I sista hand ligger ansvaret för en säker användning av egenvårdläkemedlen hos patienten själv.

Uppdaterad 2.6.2021