Gå till sidans innehåll

Administreringstidpunkt för läkemedel

Receptläkemedel ska tas enligt läkares ordination. Det är viktigt med regelbundenhet så att läkemedlet tas varje dag ungefär vid samma tid.