Gå till sidans innehåll

Vad är ett biologiskt läkemedel?

Biologiska läkemedel är en ständigt växande grupp preparat, som även används för att behandla många vanliga sjukdomar, när vanliga läkemedel inte kan användas eller inte är effektiva.

Vanliga läkemedel hänvisar vanligtvis till kemiska eller naturligt förekommande föreningar. Ett biologiskt läkemedel är ett preparat, i allmänhet ett protein, som producerats i levande celler. Insulin är ett av de mest kända och det första biologiska läkemedlet. Insulin och dess roll vid behandling av diabetes har varit kända i 100 år. Ursprungligen producerades insulin med hjälp av bukspottkörteln hos slaktdjur, men idag är nästan allt insulin som används så kallat humant insulin, som produceras i bakterie- och jästcellkulturer. Vacciner är också biologiska läkemedel. Genteknik används för att få cellkulturer att producera stora mängder av ett önskat protein, såsom en antikropp. Det finns inte längre något behov av slaktdjur eller levande djur för att producera dessa livsviktiga substanser. Idag är till och med hälften av de nya läkemedlen biologiska läkemedel.

Uppdaterad 14.2.2023