Gå till sidans innehåll

Vad är egenvårdspreparat?

Med egenvårdsläkemedel avses läkemedelspreparat som kan köpas på apotek utan läkarordination, det vill säga receptfritt.

Egenvårdsläkemedel är avsedda för tillfälligt, kortvarigt bruk. För att trygga en säker användning så är doseringsstyrkorna och förpackningsstorlekarna hos egenvårdsläkemedel ofta mindre än hos receptbelagda läkemedel. Tumregeln är att om en förpackning egenvårdsläkemedel inte räcker till så finns det anledning att besöka en läkarmottagning.

Egenvårdsläkemedel som finns att köpa på apotek är bl.a. smärtstillande och febernedsättande läkemedel, allergiläkemedel, hostläkemedel, läkemedel mot halsbränna, svamp- och infektionsläkemedel, laxerande läkemedel, läkemedel mot diarré, läkemedel för viktminskning och akut p-piller. Nikotinpreparat avsedda för rökavvänjning får även säljas i affärer som säljer tobaksprodukter. Vid sidan av nikotinpreparat är smärtstillande läkemedel och läkemedel för matsmältningskanalen de mest använda egenvårdsläkemedlen.

När de används korrekt är egenvårdsläkemedlen i allmänhet effektiva och säkra. De kan ändå orsaka biverkningar och interaktioner vilket bör beaktas om de ska användas samtidigt med andra läkemedel. För att försäkra sig om en trygg medicinering bör patienten berätta för sin läkare om de egenvårdsläkemedel hen använder samt skriva upp namnen på dem i sitt personliga läkemedelskort.

Uppdaterad 13.2.2023