Gå till sidans innehåll

Njursvikt och receptfria läkemedel

Dosen av vissa läkemedel kan behöva minskas eller doseringsintervallet förlängas hos patienter med mild insufficiens.

Ingen dosjustering krävs för de vanligaste receptfria produkterna, som ibuprofen eller paracetamol, hos patienter med lätt njursvikt. Om kodein kombineras med dessa, bör dosen minskas redan då njurarnas funktion är bara lite nedsatt.

De vanligaste antihistaminerna (t.ex. akrivastin, ebastin, loratadin, cetirizin) är trygga att använda även vid mild njurinsuffiens och kräver ingen dosjustering.

Vissa läkemedel kan orsaka njursvikt vid långvarig användning. Därför bör till exempel protonpumpshämmare, medel vid magsyrarelaterade symptom (s.k. prazoler som omeprazol eller pantoprazol), inte användas under flera år i sträck. Däremot är de trygga vid korttidsanvändning och dosen behöver inte justeras för patienter med nedsatt njurfunktion.

Uppdaterad 21.3.2023