Gå till sidans innehåll

Arvsfaktorer påverkar läkemedelskoncentrationerna

Samma dos av medicin i två personer av samma storlek kan leda till olika nivåer av medicinen i blodomloppet och på andra ställen i kroppen.

Effekten av vissa läkemedel är starkare för vissa människor och svagare för andra.

Arvsanlagen som är förknippade med läkemedelsrespons kan delas in i fyra grupper:

  • arvsanlag som inverkar på läkemedlets halter i kroppen

  • arvsanlag förknippade med läkemedlets egentliga effekt

  • andra arvsanlag som predisponerar för läkemedelsbiverkningar

  • arvsanlag förknippade med sjukdomar

Läkemedlets effekt kan bero på ärftliga skillnader i de proteiner som reglerar passage och nedbrytning av läkemedlet. Dessa proteiner är enzymer som metaboliserar och bryter ner (metaboliserar) läkemedel, samt transportproteiner (transportörer) som transporterar läkemedel genom cellmembran.

Uppdaterad 30.3.2023