Gå till sidans innehåll

Läkemedel under graviditet och amning

Onödig användning av mediciner under graviditet bör undvikas. På grund av moderns sjukdom är det ändå i en del fall tvunget att medicinera modern även under en graviditet.

Moderns välbefinnande är viktigt för fostrets och barnets utveckling. Läkemedel, som används för en underliggande sjukdom så som astma, diabetes eller epilepsi, bör inte avbrytas på grund av graviditet.

Infektioner under graviditeten måste också behandlas ordentligt. Det är tryggt att använda flera olika antibiotika under graviditeten. Det finns också mediciner, som tryggt kan användas under graviditeten, för att behandla allergisymptom, migränattacker och feber.

Fostrets kropp bildas under de första tio veckorna av graviditeten. Under de första veckorna vet mamman ofta inte ens att hon är gravid och därför är det skäl att redan vid planeringsskede av graviditeten ta i beaktande den egna långtidsmedicineringen. Det rekommenderas att kontakta sin läkare även gällande kortvarig läkemedelsbehandling för att få information om läkemedlens inverkan på fostret.

Endast ett fåtal läkemedel är kända för att avsevärt öka risken för missbildningar, men för många läkemedel har säkerheten vid användning under graviditet inte fastställts. Fostret utvecklas under graviditeten, och mediciner kan orsaka skada på kroppen i ett senare skede under graviditeten.

Till exempel kan upprepad användning av vanliga, receptfria NSAID, som ibuprofen eller naproxen, under graviditetens sista trimester, orsaka allvarliga förändringar i fostrets blodflöde och njurfunktion.

Det är skäl att en ammande mamma försäkrar sig att läkemedlet är tryggt för barnet. Majoriteten av läkemedlen utsöndras i modersmjölken. Via mjölken kan vissa läkemedel som används av modern orsaka höga läkemedelsnivåer hos barnet. Moderns medicinering är sällan en anledning att sluta amma, eftersom det ofta är möjligt att byta ut ett problematiskt läkemedel till ett som är säkrare för barnet.

Teratologiska informationstjänsten - Mammans läkemedelsrådgivning ger information om läkemedel och övriga yttre faktorer som inverkar skadligt på graviditet och amning, samt ger råd i frågor gällande medicinering under amningstiden.

Tjänstens webbplats (www.hus.fi) innehåller information om fosterskador som läkemedel orsakat, men också om vanliga sjukdomar och deras symptom, samt om läkemedlens säkerhet under graviditeten. Du kan ringa tjänsten på vardagar, tfn (09) 4717 6500. Telefontjänst, chat och öppettider kan kontrolleras på tjänstens webbplats. Vårdpersonal kan vid behov kontakta: konsultaatiot.teratologinen@hus.fi gällande rådgivning av patienter. Teratologiska informationstjänsten svarar inte på förfrågningar från allmänheten via e-post.

Uppdaterad 21.3.2023