Gå till sidans innehåll

Att sluta långvarig medicinering

Om användningen av läkemedlet har varit långvarig, får användningen inte avbrytas plötsligt. Läs här hur avvänjning går till.

En del biverkningar uppstår tillfälligt redan vid en minskning av den dagliga dosen, men detta betyder inte att de ursprungliga symptomen för medicineringen återvänder eller kvarstår efter avvänjningen. Biverkningarna dämpas när avvänjningen sker i en långsam takt.

Avvänjning när medicinering vid långvarigt bruk (månader eller t.o.m. flera år) eller vid hög dosering:

  • Avvänjning av flera läkemedel samtidigt undanbedes utan konsultering och stöd av den vårdande läkaren.

  • Schemalägg minskningen och upphörandet över flera månader, och gör det gradvis, för att undvika abstinensbesvär eller för att hålla dem under kontroll.

  • Om du har tagit medicin ved behov, börja först utnyttja den regelbundet och Minska doseringen först med 25 % i 1-2 veckor.

  • Minska därefter dosen så att den motsvarar 50 % av den ursprungliga medicineringens dos i ytterligare 1-2 veckor, men högst i en månad.

  • Minska doseringen med 10-25% av den kvarstående läkemedelsmängden med 1-2 veckors mellanrum.

  • Vid förekommande abstinensbesvär, återgå till den föregående doseringsnivån och minska avvänjningstakten. Avvänjning kan ta mer tid än väntat och kan kräva en mer långsam nedtrappning av dosen, det går att tillägga 1-2 veckor i varje steg.

  • Att avsluta medicineringen helt kan vara svårt, men det befrämjar både ditt fysiska och psykiska välmående.

  • Även om du inte lyckas avvänja dig vid första försöket, bli inte avskräckt, bara fortsätt att minska dosen igen senare.

Uppdaterad 21.3.2023