Gå till sidans innehåll

Information om tidpunkt för administrering av läkemedel

Receptläkemedel ska tas enligt läkares ordination. Det är viktigt med regelbundenhet så att läkemedlet tas varje dag ungefär vid samma tid.

Om det finns behov av att avvika från den regelbundna doseringstiden bör avvikelsen alltid kontrolleras av en läkare eller annan hälsovårdspersonal, som till exempel apoteket.

Till en människas livsfunktioner hör variationer under ett dygn, vilket en läkare beaktar när hen fastställer den tidpunkt då läkemedlet bör tas. Förutom människans inre dygnsrytm påverkas tidpunkten för administrering också av läkemedlets verkningsmekanism (till exempel bör upppiggande preparat tas på morgonen), aspekter relaterade till användning (magen är oftare tom vid uppvaknande än på kvällen) eller koncentrationsmätning av läkemedlet vid en viss tid på dygnet. Målsättningen är att doseringstiden för läkemedlet leder till att de önskade effekterna maximeras och biverkningarna minimeras.

Uppiggande läkemedel tas vanligen på morgonen medan tröttande läkemedel, såsom vissa triangelmediciner, tas i allmänhet på kvällen.

Dessutom finns det läkemedel som kräver ett visst intervall mellan doserna. Sådana är t.ex. hjärtmediciner, dvs "nitro".

Bara tagen medicin hjälper!

Det lönar sig att anpassa intaget av läkemedel till sin egen dagsrytm. Målsättningen är en lyckad behandling av sjukdomen, att man kommer ihåg att ta sina läkemedel regelbundet och att medicineringen inte komplicerar livet för mycket.

När det gäller doseringstidpunkten för ett läkemedel bör eventuella interaktioner med mat, dryck och andra läkemedel beaktas.

Uppdaterad 21.3.2023