Gå till sidans innehåll

Hur man minskar läkemedlets inverkan på naturen

Det viktigaste är att du tar din medicin enligt anvisningarna.

Då undviker du till exempel en ny antibiotikakur, ifall den första avslutas för tidigt, eller ett till blodtryckssänkande läkemedel, ifall den första blodtrycksmedicinen tas oregelbundet. Ändå finns det många saker som vi alla som använder läkemedel enkelt kan göra för att minska läkemedlens miljöpåverkan.

En liten mängd smärt- och febermedicin kan vara bra att ha hemma ifall det är svårt att komma till apoteket. Numera skrivs ofta receptbelagda läkemedel inledningsvis i en liten förpackning för att se om preparatet passar och en tre månaders sats skrivs ut först efter att man försäkrat att preparatet passar. Att framställa en medicin belastar naturen och precis som det är bra för miljön att minska matsvinnet, är det precis lika viktigt att minska svinnet av läkemedel.

För många antibiotikakurer har det redan varit möjligt att förkorta tiden för kuren, när det finns bevis för att även en kortare kur är tillräcklig. Det är dock viktigt att du ALLTID tar din medicin enligt läkarens anvisningar. Till exempel kan en för kort antibiotikakur förorsaka tillväxt av resistenta bakterier.

Speciellt för receptfria läkemedel är det alltid värt att överväga om de behövs. Till exempel, när det gäller en smärtgel, är det värt att överväga om smärtan är ett tecken på att det området ska få vila ett tag. I många fall ger applicering av gelen redan en känsla av välbefinnande, så ibland räcker det att applicera en bassalva eller en lätt massage för att lindra smärtan. Det finns också betydande skillnader i smärtgeler ur miljösynpunkt och diklofenakgel är den mest skadliga.

De flesta känner till hur man korrekt kasserar tabletter och piller. De förs till apoteket. Men alla andra läkemedel måste också föras till ett apotek. Till exempel måste preventivringar samt läkemedelsplåster, så som smärtplåster, och plåster som används för hormonell substitutionsbehandling, föras till ett apotek efter användning, eftersom de fortfarande innehåller betydande mängder av läkemedlet.

Uppdaterad 13.2.2023