Gå till sidans innehåll

Andra konsultationsmöjligheter inom läkemedelsbehandling

Teratologiska informationstjänsten ger råd om läkemedel och andra yttre exponeringar som kan inverka skadligt på fertilitet och fostrets utveckling samt ger råd om frågor gällande medicinering under amning över hela landet.

Hälsovårdspersonal i hela Finland kan kontakta teratologiska informationstjänsten, men tjänsten svarar även på frågor från par som planerar graviditet eller de som redan är gravida, apotek, myndigheter och massmedia. Risker förknippade med exponeringar som sker på arbetet hör i första hand till den egna arbetshälsovården.

Öppet vardagar, telefontjänst och chat, kolla eksakta tider på nätsidan.

Tfn 09 4717 6500 (lokalsamtalsavgift)

Giftinformationscentralen besvarar frågor gällande vård av akuta förgiftningar samt svarar på förfrågningar i förebyggande syfte för hela landet. Centralen betjänar både hälsovårdspersonal och allmänheten. Dessutom fungerar centralen som informationskälla för myndigheter och media. På centralen vårdas inte patienter och inga giftanalyser utförs.

Giftinformationscentralen kan inte ge allmän läkemedels- eller livsmedelsrådgivning kring behandling av sjukdomar, allergier eller förgiftningar hos djur.

Öppet 24 timmar om dygnet

Tfn 0800 147 111

Farmaceuter utbildade i informationssökning söker tilläggsinformation åt vårdpersonal.

Vilken sorts hjälp kan man få?

 • Tilläggsinformation om läkemedel och deras sammansättningar, egenvårdspreparat, naturprodukter.

 • Information om YA:s egna fabrikat.

 • Tillgång (t.ex. grossistens bedömning av längden på tillgångsavbrott; produktens tillgång från YA:s verksamhetsställe), pris och FPA-ersättningsstatus, lagstiftning, andra anvisningar/tillvägagångssätt.

 • Information om nya preparat som kommer ut på marknaden, preparat med specialtillstånd eller utländska preparat: bl.a. sammansättning, biverkningar, interaktioner och uppgifter om preparatsammanställning, motsvarighet med preparat som finns på marknaden i Finland.

 • Avvikande användningsskäl, doseringar

 • Tablettidentifiering

 • eRecept.

Öppet kl. 7-24

Tfn 0300-20202 (0,2 euro/min + lsa/msa)

Sjukhusapoteken svarar på hälsovårdspersonalens frågor om läkemedel och medicinering, till exempel om

 • läkemedlets/hjälpmedlets lämplighet för patienten (allergier mm.)

 • i.v.-läkemedlens förenlighet

 • specialsituationer för att iordningsställa läkemedel i bruksfärdigt skick

 • läkemedel via magsond

 • biverkningar, interaktioner, ovanliga sätt att ge

 • läkemedel med specialtillstånd (tillgång, produktinformation, användning)

 • läkemedlets hållbarhet i olika användningssituationer

 • igenkänning av utländska och inhemska läkemedel

Kontakta ditt eget sjukhusapotek eller läkemedelscentral, där provisor, läkemedelsinformationsprovisor eller farmaceut svarar på din fråga. Tjänsten är avgiftsfri.

Uppdaterad 9.7.2021