Gå till sidans innehåll

Förvaring av läkemedel hemma

Läkemedlens förvaringsanvisningar strävar till att säkerställa att läkemedlen hålls effektiva, säkra och kvalitetsmässigt felfria under hela sin hållbarhetstid.

De flesta läkemedel står sig i rumstemperatur (+15–+25 °C). Läkemedel ska förvaras skyddat från solljus och utom räckhåll för barn. Läkemedel ska inte förvaras i badrum då badrummets temperatur och fuktighet kan försvaga läkemedlets hållbarhet.

Läkemedel som kräver kylskåpstemperatur (+2–+8 °C) kan hemma förvaras i sin originalförpackning på en hylla i kylskåpet. De ska inte placeras för nära kylskåpets vägg där läkemedlet kan frysa.

Undvik också att förvara läkemedel i kylskåpsdörren eftersom dörrens temperatur i allmänhet är högre än kylskåpets. Läkemedel som normalt förvaras i rumstemperatur ska inte förvaras i kylskåp för säkerhets skull, eftersom kylskåpets fuktighet kan försvaga läkemedlets hållbarhet.

Också i Finland har vi de senaste somrarna upplevt längre perioder av värmebölja. Då det är hett ute kan inomhustemperaturen överstiga +25 °C, vilket är den högsta rekommenderade temperaturen för de flesta läkemedel.

Läkemedel som normalt förvaras i rumstemperatur klarar kortare kortare perioder med temperaturer över +25 °C, men det är en god idé att förbereda sig för varmt väder genom att fundera på var i hemmet man placerar medicinskåpet. Rum som vetter mot söder är i allmänhet varmare och därmed en sämre förvaringsplats för läkemedel än rum som vetter mot norr.

Inte ens då det är hett lönar det sig att förvara läkemedel i kylskåp, om det inte uttryckligen står så i bipackssedeln. Orsaken är att fukten i kylskåpet kan vara skadligare för läkemedlen än den höga rumstemperaturen.

Exempel på förvaring av läkemedel hemma:

Förvara insulinet i kylskåp i en temperatur på +2–+8 °C i sin originalförpackning tills du tar den i bruk. Förvara preparatet på en hylla i kylskåpet, inte i kylskåpets ytterdörr.

En insulinpenna som används får stå i rumstemperatur. Ta endast en penna åt gången i bruk och markera på pennan det datum då du tar ut den i rumstemperatur. De flesta insulinpreparat står sig 4 veckor i rumstemperatur, vissa 6 veckor. Om insulinet värms upp till över +30 grader så kan det förlora sin effekt. Det kan hända till exempel under en varm sommardag då insulinpennan har varit i fickan eller väskan hela dagen.

Förvaringsanvisningarna för ögondroppar och -salvor är preparatspecifika. Preparatets instruktioner bör kontrolleras på dess bruksanvisning. En del preparat förvaras i kylskåpstemperatur innan de tas i bruk, men under användning i rumstemperatur.

Använd bara en ögondroppsflaska eller salvtub åt gången. Användningstiden för ett ögonläkemedelspreparat är i allmänhet 4 veckor. Hållbarhetstiden för ett öppnat egenvårdspreparat kan vara längre. Även om det finns läkemedel kvar i ögondroppsflaskan eller salvtuben, ska det i enlighet med bruksanvisningen förstöras efter att hållbarhetstiden gått ut och en ny ögondroppsflaska eller salvtub tas i bruk.

Om du är osäker på om ett preparat är rent ska du kassera det redan innan hållbarhetstiden är slut. Det är bra att markera datumet när man öppnat ögondroppsflaskan eller -salvan på sidan av förpackningen.

Efter att de öppnats står sig de flesta orala lösningspreparat i rumstemperatur i till exempel 2–6 månader eller till slutet av normal hållbarhetstid medan vissa preparat ska förvaras i kylskåp. På preparatets bipacksedel finns information om rätt förvaringsplats.

En del av de antibiotikalösningar (= oral lösning = mixtur) som tas genom munnen bör förvaras i rumstemperatur hemma, andra i kylskåpstemperatur. Apoteket tillverkar alltid lösningen åt patienten vid läkemedlets inköp. Efter tillverkningen har de i allmänhet en kort hållbarhetstid, till exempel 14 dygn.

Uppdaterad 21.3.2023