Gå till sidans innehåll

Konsultationer inom klinisk farmakologi

Kliniska farmakologins konsultationstjänster är avsedda för hälsovårdspersonal.

Frågorna kan gälla antingen enskilda patienter och deras medicinering relaterat till exempelvis interaktioner, biverkningar eller val av läkemedel. Frågorna kan också anknyta till en större helhet såsom jämförelse av olika läkemedelssubstanser inom en läkemedelsgrupp gällande deras biverkningar.

Konsultationstjänster erbjuds inte direkt till patienter, enheterna har ingen mottagningsverksamhet. Konsultationstjänsten är tills vidare avgiftsfri.

Konsultationstjänsten fungerar per telefon vardagar kl. 8-16. Den som svarar i telefonen kan be att frågan skickas per e-post till en adress som meddelas separat. Svaret försöker man lämna skriftligen per e-post till den som ställt frågan. Tjänstens telefonnummer är 050 427 9297.

Frågorna lämnas på en webblankett. Svaret lämnas skriftligen per e-post till den som ställt frågan.

Frågan kan riktas antingen till HUS:s eller VSSHP:s konsultationstjänst.

Ifall det gäller ett patientfall, behöver vi bakgrundsuppgifter om patienten och patientens medicinering för att kunna ge ett heltäckande svar. Var beredd på att uppge åtminstone följande uppgifter:

Patientens ålder och kön.

Eventuella andra sjukdomar.

Patientens alla läkemedel och deras doseringar, även fastän frågan bara skulle gälla en eller två läkemedel.

Inom vilken tid konsultationssvaret önskas.

Uppdaterad 8.6.2021