Gå till sidans innehåll

Medicinering hos barn

”Ett barn är inte en liten vuxen” är ett påstående som stämmer bra när det gäller barn och läkemedel.

Det finns många preparat som lämpar sig för barn. Då du vid dosering tar hänsyn till väsentliga faktorer, såsom barnets vikt, kan läkemedelsbehandlingen utföras säkert.

När man utvecklar läkemedel är utgångspunkten i allmänhet en sjuk vuxen. Av etiska skäl är studierna huvudsakligen gjorda på vuxna människor. Därför har en stor del av läkemedlen som kommit ut på marknaden till en början haft en varning där det står att de inte bör användas av barn under 18 år.

Tidigare tog det många år innan man kunde samla ihop tillräcklig kunskap om användningen av ett nytt läkemedel hos barn. År 2007 publicerade Europeiska kommissionen en förordning om läkemedel för pediatrisk användning, vars syfte är att öka tillgången på testade och för barn lämpade läkemedel. I och med förordningen ska alla nya läkemedel som kommer ut på den europeiska marknaden ha ett pediatriskt utvecklingsprogram som ingåtts med Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Uppdaterad 21.3.2023