Siirry sivun sisältöön

Tablettien puolittaminen ja murskaaminen

Tabletit suositellaan usein nieltäväksi kokonaisena veden kanssa, eikä niitä ole syytä pureskella. Jos esimerkiksi nielemisvaikeuksissa, on tarve puolittaa tai murskata tabletti, pitäisi ensisijaisesti yrittää löytää sopivampi lääkemuoto, kuten nestemäinen lääke.

Kaikkia lääkkeitä ei saa jakaa pienempiin osiin tai murskata, vaan tablettien soveltuvuus puolittamiseen tai murskaamiseen on syytä selvittää ensin. Jos tästä ei ole mainintaa pakkausselosteessa, asia tulisi varmistaa terveydenhuollon ammattilaisilta. Puolittamisen tai murskaamisen voi estää useampikin syy. Jos lääke murskataan, voi se alkaa vapauttaa vaikuttavaa lääkeainettaan jo mahassa ja mahan pH voi tuhota sen, jolloin vaikutus jää liian pieneksi. Lisäksi tabletin pinnalla oleva kalvopäällyste voi suojata lääkeainetta kosteudelta ja valolta, lääkkeen ottajaa lääkeaineen pahalta maulta tai muuten helpottaa tabletin nielemistä. Toisaalta lääke voi murusina tai puolitettunakin ärsyttää limakalvoja suussa ja ruokatorvessa ja aiheuttaa siten liiallisia haittavaikutuksia. Solunsalpaajia ja joitakin hormonivalmisteita ei myöskään saa murskata sen takia, että niistä vapautuva lääkepöly voi olla haitallista.

Lääkkeessä oleva jakoura ei automaattisesti tarkoita, että lääkkeen saa jakaa. Puolittamista on syytä välttää, jos käytetään vain puolikasta annosta lääkkeestä. Jakouran tarkoitus voi olla ainoastaan helpottaa tabletin nielemistä silloin, kun molemmat puolikkaat otetaan yhtä aikaa. Mutta jakouraa ei aina voi käyttää siihen, että tabletti saadaan jaetuksi kahteen yhtä suureen annokseen. Tabletin molemmissa puolikkaissa ei ole välttämättä saman kokoinen, tasalaatuinen määrä vaikuttavaa lääkeainetta, vaan kokonaismäärä on taattu yhteen kokonaiseen tablettiin.

Jos tabletissa on valmiina jakouurre ja se voidaan puolittaa, voi apuna käyttää esimerkiksi apteekeissa myytäviä tabletinpuolittajia. Myös tablettien murskaamiseen on olemassa apuvälineitä.

Seuraavissa tilanteissa tabletteja ei tulisi puolittaa tai murskata eikä kapselia avata

Depottabletit ja -kapselit vapauttavat lääkeainetta säädellysti eli tasaiseen, usein hieman hitaampaan tahtiin. Jos depottabletti tai -kapseli puolitetaan tai murskataan, pitkävaikutteinen ominaisuus menetetään. Tällöin kerralla voi vapautua liian suuri määrä lääkeainetta, mikä voi lisätä haittavaikutuksia (esim. vahvat kipulääkkeet). Lääkkeen vaikutus voi myös jäädä liian lyhyeksi. Näiden lääkkeiden nimessä on yleensä lopussa sana depot. Esimerkiksi ”Lääke 100 mg depottbl”.

Enterotablettien ja -kapselien lääkeaineen on suunniteltu vapautuvan vasta suolistossa esimerkiksi sen vuoksi, että mahahapot voivat muuttaa lääkkeen tehottomaksi tai lääke voi ärsyttää mahaa. Enterotabletin puolittaminen tai murskaaminen tai kapselin avaaminen voi viedä lääkeaineen tehon tai aiheuttaa mahaärsytystä. Näiden lääkkeiden nimessä on yleensä lopussa sana entero. Esimerkiksi ”Lääke 100 mg enterotbl”.

On olemassa lääkeaineita, jotka voivat ärsyttää ihoa tai suun ja ruoansulatuskanavan limakalvoa. Tällaiset lääkkeet on päällystetty, jolloin tabletin kalvopäällyste suojaa ihoa tai suun ja ruoansulatuskanavan limakalvoja ärsyttävältä vaikutukselta. Näitä tabletteja ei ole syytä puolittaa tai murskata. Tämä on mainittu pakkausselosteessa. Esimerkiksi osteoporoosilääkkeet ärsyttävät suun ja ruoansulatuskanavan limakalvoa.

Päivitetty 21.3.2023