Gå till sidans innehåll

Övergående nedsatt njurfunktion

Vissa sjukdomar eller tillstånd kan orsaka en tydlig tillfällig minskning av njurfunktionen.

Sorkfeber är troligtvis den mest kända infektionssjukdomen som tillfälligt försämrar njurfunktionen. I början kan patientens njurfunktion till och med stoppas tillfälligt och patienten är tvungen att tillfälligt genomgå dialys med andra ord behandling med konstgjordnjure. Men njurfunktionen återhämtar sig när infektionen gått över.

Många andra akuta tillstånd kan också tillfälligt försämra njurfunktionen, särskilt om patienten har predisponerande faktorer så som hjärtsvikt. I detta fall är det viktigt att överväga om patientens medicinering är sådan att den inte belastar njurarna desto mera.

Din medicinering kan behöva ändras tillfälligt. Din läkare har flera alternativ för detta. Det vanligaste är att läkemedlen hålls oförändrade, men deras doser reduceras beroende på hur allvarlig njursvikten är. Ju allvarligare försämringen är, desto mera måst doserna minskas. Om det är frågan om ett läkemedel vars koncentrationsförhöjning lätt orsakar biverkningarn kan dosen sänkas även vid mild insufficiens.

Andra alternativet är att förlänga läkemedlets dosintervall. Läkemedlets långsamma elimineringen ur kroppen korrigeras genom att läkemedlet administreras mera sällan och på det sättet inte ackumuleras i kroppen.

Det sista alternativet är att tillfälligt pausa läkemedlet, till exempel när det gäller ett läkemedel vars koncentrationsökning skulle orsaka svåra, till och med dödliga, biverkningar. Återinförande av läkemedlet övervägs i det skede när njurarna har återhämtat sig.

Ibland kan man också tänka sig ett tillfälligt eller till och med permanent alternativ till den tidigare medicinen. Om möjligt, välj ett läkemedel som inte utsöndras av njurarna och där njurarna inte deltar överhuvudtaget i dess funktion i kroppen. Dessa alternativ är dock sällan tillgängliga.

Uppdaterad 12.7.2021