Gå till sidans innehåll

Läkemedelsrådgivning för äldre

Medicin75+ är en databas som innehåller information om lämpliga och olämpliga läkemedel för äldre. Databasen vänder sig till både hälsovårdspersonal, patienter och anhöriga.

Medicin75+ ger rekommendationer och föreslår läkemedel som leder till det bästa slutresultatet för de flesta patienter.

Eftersom behovet av läkemedelsbehandling är individuellt så kan det emellanåt vara nödvändigt att frångå rekommendationen för att uppnå det bästa slutresultatet. I sista hand är det alltid den behandlande läkaren som avgör medicineringen.

Uppdaterad 21.3.2023