Gå till sidans innehåll

Läkemedel som vanligtvis tas på morgonen

På morgonen administreras läkemedel som stöder människans dygnsrytm, som lämpar sig att intas på morgonen eller av någon annan anledning, så som koncentrationsbestämning.

ASA eller aspirinpreparat

Den exakta mekanismen är ännu okänd, men läkemedel tagna på morgonen sänker blodtrycket något. Om du har högt blodtryck är det fördelaktigt att dosera aspirin på morgonen.

Kortikosteroidtabletter

  • hydrokortison

  • metylprednison

  • prednisolon

  • prednison

Stora doser intas företrädesvis på morgonen (dvs en större dos på morgonen och en mindre dos vid behov på kvällen). En liten dos intas på morgonen. Särskilt i början av behandlingen kan kortikosteroider ha uppiggande effekt, och genom administrering på morgonen stöder preparatet kroppens egen produktion av kortison.

Uppiggande preparat

Koffeinhaltiga preparat, till exempel vissa kombinationspreparat som används vid förkylningssymptom.

Vätskedrivande läkemedel

  • furosemid

  • hydroklortiazid

  • spironolakton

Vätskedrivande läkemedel ökar behovet av att urinera och kan störa nattsömnen vid intag på kvällen. Kombinationspreparat som innehåller vätskedrivande läkemedel administreras därför vanligen på morgonen, även om det med tanke på blodtrycket rekommenderas kvällsadministrering. Om du inte besväras av ett eventuellt ökat urineringsbehov på kvällen eller natten kan du ta kombinationspreparat på kvällen.

Sköldkörtelhormon eller tyroxin

Sköldkörtelhormonet tyroxin ska tas på fastande mage och därför rekommenderas det att du tar det på morgonen så fort du vaknar. Blodprov för att bestämma tyroxinkoncentrationen tas också på morgonen eller på förmiddagen. Du lämnar bort läkemedelsdosen samma morgon, eftersom referensvärdena har beräknats så att användaren har längsta möjliga paus från föregående dos. I fall du önskar ta tyroxin på kvällen, gör det till en regelbunden vana.

Osteoporosläkemedel

  • alendronat

  • risedronat

  • ibandronsyra

Läkemedel som används mot osteoporos bör tas på fastande mage på morgonen. Du bör vara i upprätt ställning i minst 30 minuter efter intag. Undvik att ta dem precis innan läggdags.

Sköldkörtelhormon eller tyroxin

Den rätta dosen läkemedel fastställs genom att bestämma läkemedelskoncentrationen i blodet, med hjälp av ett blodprov. Blodprovet tas på morgonen, helst före kl. 10 eftersom längsta möjliga tid har förflutit sedan den senaste dosen, som intogs morgonen innan. På provtagningsdagen administreras tyroxin alltså efter blodprovet.

Uppdaterad 21.3.2023