Gå till sidans innehåll

Magsyrans inverkan på läkemedlets effekt

Läkemedel som påverkar magens surhet, till exempel syrahämmande läkemedel, kan försvaga ett annat läkemedels effekt.

Förändring i magens surhet försämrar kraftigt upptaget av till exempel kalk, vissa svampläkemedel, (t.ex. itrakonazol), vissa antibiotika (t.ex. doxycyklin) och dipyridamol som påverkar blodets levring.

En läkare bedömer alltid varje patients situation enskilt genom att ta patientens hela medicinering i beaktande. På apoteket kan man fråga om hjälp vid problem med dosering av läkemedel.

Berätta alltid för din läkare och apotekspersonalen om alla läkemedel du använder, även egenvårdsläkemedel. På så vis kan du undvika läkemedlens skadliga interaktioner och interaktioner som påverkar effekten av behandlingen.

Uppdaterad 21.3.2023