Gå till sidans innehåll

Naturmedel och växtbaserade preparat

Växtbaserade läkemedel är läkemedel vars aktiva substanser är växtbaserade substanser. De inkluderar även produkter som härrör från svamp.

Till skillnad från naturprodukter (fi. luontaistuote) är naturmedel (fi. rohdos) och växtbaserade preparat (fi. kasvirohdos) en noga definierad produktgrupp. Den största delen av naturmedlen har sitt ursprung i växtriket och kallas därmed växtbaserade preparat. De innehåller antingen växtdelar såsom blommor eller frön eller så hela växten med roten. Ett traditionellt växtbaserat preparat kan även innehålla vitaminer eller mineralämnen om dessa främjar effekterna av de verksamma växtbaserade ämnena.

I Sverige har man lite andra definitioner och skiljer på naturläkemedel (läkemedel där den verksamma beståndsdelen har ett naturligt ursprung och består av en djurdel, bakteriekultur, mineral eller salt) och växtbaserade läkemedel (läkemedel där den verksamma beståndsdelen uteslutande utgörs av växtbaserade material eller växtbaserade beredningar).

Även naturmedel och växtbaserade preparat har fått försäljningstillstånd efter utvärdering av myndigheterna. För deras godkännande krävs inte lika omfattande forskningsresultat som för läkemedel. Till exempel kan en produkt få försäljningstillstånd under termen "traditionellt växtbaserat preparat" om den har varit i kontinuerligt bruk som läkemedel under minst 30 år, varav 15 år i EU-området. Därtill bör preparatets sammansättning och indikation vara sådana att preparatet kan användas utan recept och läkaruppföljning.

Uppdaterad 13.2.2023