Gå till sidans innehåll

Fetmakirurgi och absorption av läkemedel

Att såga en vikt upp eller ner några kilo är irrelevant för medicinering. Men större viktförändringar och till exempel fetmaoperationer har redan större genomslag.

Fetmaoperationer kan avsevärt påverka absorptionen av läkemedel. Detta beror på den kirurgiska tekniken som används.

Att kringgå magen eller ta bort en del av tarmen kan minska absorptionen av läkemedlet. Å andra sidan kan tarmmetabolismen minska och absorptionen av läkemedlet kan öka. Förändringar i läkemedelsabsorption skiljer sig mellan läkemedel och är individuella. Förändringar i absorptionen sker under lång tid, även under några år efter operationen.

Därför är det viktigt att läkemedelsbehovet och doseringen av läkemedel utvärderas regelbundet under en tillräcklig tid efter viktnedgång och särskilt fetmakirurgi. För administrering av vissa läkemedel kan det vara nödvändigt att bestämma deras koncentration i ett blodprov.

Uppdaterad 21.3.2023