Gå till sidans innehåll

Uppföljning av biverkningar

Det rekommenderas att patienten följer instruktionerna från sin läkare och läser bipacksedeln för sin egen medicin. I bipacksedeln finns en förteckning över alla biverkningar som rapporterats för läkemedlet.

Patienten rekommenderas vara uppmärksam på sitt eget mående både med tanke på sjukdomssymptom och eventuella biverkningar av läkemedel, särskilt i de tidiga stadierna av behandlingen. Det finns ingen anledning att oroa sig för nya symtom, som är milda och tillfälliga, men starka eller ihållande symtom bör diskuteras med läkare.

Uppdaterad 21.3.2023