Gå till sidans innehåll

Läkemedel för hjärta det vill säga nitrotabletter

Ta i beaktande att hålla tillräcklig paus mellan intagen av hjärtmedicin mot bröstsmärtor.

Vid användning av långtidsverkande hjärtläkemedel d.v.s. nitrotabletter, bör en paus på minst 12-18 timmar om dygnet hållas mellan intag av läkemedlet för att undvika nitrotolerans. Nitrotolerans innebär att man vänjer sig vid läkemedlet och att effekten går förlorad.

En vanlig tablett:

  • För att förhindra nitrotolerans behövs en paus på minst 12 timmar om dygnet mellan intag av läkemedlet.

  • Tas två gånger om dagen (1 x 2): tas på morgonen och efter åtta timmar på eftermiddagen.

  • Tas tre gånger om dagen (1 x 3): dosering med sex timmars intervall.

Depotkapsel (i namnet ingår till exempel Depot, Retard):

  • För att förhindra nitrotolerans behövs en paus på minst 18 timmar om dygnet mellan intagen av läkemedlet.

  • Tas vanligtvis en gång om dagen.

  • Om det tas två gånger om dagen (1 x 2), tas den andra dosen efter sex timmar efter att första dosen tagits.

  • OBS! Detta gäller inte för snabbverkande nitro, såsom nitrospray eller resorberbara tabletter.

Uppdaterad 21.3.2023