Gå till sidans innehåll

Andra ärftliga faktorer som predisponerar för biverkningar

Läkemedel kan orsaka biverkningar via sin verkningsmekanism då läkemedelshalterna blir för höga.

Dessutom känner man till ovanliga läkemedelsbiverkningar som inte har något samband med doseringen av läkemedlet.

Sådana biverkningar kan förklaras med ärftliga skillnader i människors immunförsvar, särskilt i HLA (human leukocyte antigen) –genen.

Man vet att vissa HLA-genmutationer predisponerar för allvarliga hudreaktioner av läkemedel såsom HIV-läkemedlet abacavir, giktläkemedlet allopurinol samt karbamazepin och fenytoin som används för behandling av bl.a. epilepsi.

Dessa HLA-genmutationer förekommer särskilt hos den asiatiska befolkningen. HLA-genmutationerna har också förknippats med vissa läkemedelsorsakade leverskador.

Uppdaterad 30.3.2023