Gå till sidans innehåll

Information om läkemedel och åldrande

Åldrandet påverkar oss alla på på många sätt och väldigt individuellt. Åldrande är ofta förknippat inte bara med en ökning av antalet mediciner, utan också till exempel med nedsatt njurfunktion och sväljsvårigheter. Du kan läsa om nedsatt njurfunktionen i avsnittet Läkemedel och njursvikt och om sväljsvårigheter i avsnittet Ät- och sväljsvårigheter vid åldrande.

I takt med att antalet sjukdomar ökar med åldern ökar behovet av medicinering. Regelbunden bedömning av behov av och genomförande av läkemedel är viktigt för att förhindra onödig medicinering.

En äldre patient kan ha ett antal långvariga tillstånd som kräver medicinsk behandling. Men medicinering för äldre kan säkert administreras med rätt mediciner och lämplig dos.

I takt med att antalet sjukdomar ökar med åldern ökar behovet av medicinering. Detta kan leda till multimedicinering, eller polyfarmaci, vilket vanligtvis innebär samtidig användning av fler än 5 läkemedel.

Samtidig användning av flera läkemedel ökar risken för biverkningar och kan predisponera för läkemedelsinteraktioner. I detta fall kan effekterna av läkemedelsbehandlingen förändras, öka, minska eller ändra karaktär.

Dessa kan undvikas genom god farmakoterapiplanering, så att medicineringen av en person med flera sjukdomar också kan utföras på ett säkert sätt och de nackdelar som är förknippade med olämplig multidrogterapi kan undvikas.

Uppdaterad 21.3.2023