Gå till sidans innehåll

Hur kan skadliga läkemedelsinteraktioner undvikas?

Skadliga interaktioner känner man till i tämligen stor omfattning nuförtiden och de kan förutses väl redan då läkemedlet kommer ut på marknaden.

Läkare och apotek har interaktionsdatabaser och med hjälp av dem går det lätt att kontrollera och se över en patients medicinering. Vid mera komplicerade läkemedelsbehandlingar kan även specialistläkare i klinisk farmakologi rådfrågas.

En patients medicinering försöker man vanligen planera så att eventuella interaktioner beaktas redan i startskedet när läkemedel ska väljas.

Ibland är det nödvändigt att undvika interaktioner helt och då försöker man välja ett sådant läkemedel som inte har några som helst interaktioner med patientens övriga medicinering. Väldigt ofta kan dock interaktionerna beaktas genom att anpassa läkemedelsdoserna, administreringssätten samt doseringstiderna.

En del av interaktionerna är obetydliga och kräver ingen dosjustering för de flesta patienter.

Uppdaterad 21.3.2023