Gå till sidans innehåll

Förebyggande läkemedelsbehandling

Ofta syftet med läkemedelsbehandlingen är att förhindra utvecklingen av efterföljande negativa hälsoeffekter.

Förebyggande läkemedelsbehandling är särskilt viktigt då personen redan har en sjukdom som riskerar att leda till att nya allvarliga hälsorisker växer fram. Förmaksflimmer till exempel, som är allt vanligare hos äldre personer, predisponerar för trombos. För att förhindra uppkomsten av trombos används läkemedel som minskar blodets levring.

I dessa situationer utgör läkemedelsbehandlingen en central del för att minska eventuella följdsjukdomar i framtiden och den påbörjas alltid om det inte finns kontraindikationer för medicinering.

Det är viktigt att hålla sig till rätt dosering då dessa s.k. antikoagulerande läkemedel kan medföra att blödningarna ökar. Läkemedel som verkar på blodets levring har interaktioner med vissa andra läkemedel.

Interaktionerna kan minska eller öka effekten av läkemedelsbehandlingen som hindrar blodets levring. Därför är det bra att nämna för läkaren att man använder dessa läkemedel då annan medicinering påbörjas eller avslutas.

Även smärtstillande antiinflammatoriska läkemedel som finns att köpas receptfritt, det vill säga handköpsläkemedel, påverkar effekten av läkemedel som hindrar blodets levring.

Den som använder läkemedel som hindrar blodet att levra sig bör kontrollera antingen med behandlande läkare eller med apotekspersonalen att det är lämpligt att använda handköpsläkemedel.

Uppdaterad 21.3.2023