Gå till sidans innehåll

Vad är farmakogenetik?

Farmakogenetik undersöker hur arvsanlag, det vill säga gener, påverkar effekten av läkemedel och riskerna för läkemedelsbiverkningar.

Vi människor är individer och vi reagerar individuellt även på läkemedel. Fastän den största delen av patienterna har nytta av en medicinering, kan samma läkemedel ibland ha effekt hos en person, vara verkningslös hos en annan och orsaka biverkningar hos en tredje. Denna variation beror delvis på miljöfaktorer och delvis på individuella orsaker, såsom skillnader i vår arvsmassa.

När man ska välja läkemedel åt en patient beaktar man allt mer patientens individuella faktorer. Vid vissa läkemedelsbehandlingar kan farmakogenetiska test vara till hjälp vid valet. Hittills har användningen av tester varit ganska begränsad men i framtiden med ökad forskningsinformation lär användningen av testen öka.

Uppdaterad 30.3.2023