Gå till sidans innehåll

Permanent medicinering och njursvikt

När en person åldras försämras njurfunktionen. Bra livsstil och bra arv kan påverka hur snabbt denna funktionsnedsättning börjar visa sig.

Om en person inte har några sjukdomar, så som högt blodtryck eller diabetes, räcker inte bara åldern för att definiera njurfunktionen. Njurarna hos en 70-åring kan fungera lika bra som hos en 30-åring. Men om du tar regelbundna mediciner för någon sjukdom måste du börja övervaka dina njurar noggrannare.

Det kan ibland hända att njursvikt utvecklas obemärkt när patienten åldras. För vissa läkemedel är det skäl att söka och följa upp tecken på nedsatt njurfunktion regelbundet, även om läget är bra till en början.

Njurfunktionen övervakas särskilt gällande läkemedel vars koncentration i kroppen lätt kan förändras, ifall att njurfunktionen försämras. På samma sätt görs om en patient har flera mediciner som påverkar njurfunktionen.

Metformin, som används för att behandla diabetes, är ett effektivt läkemedel som vanligtvis ger få biverkningar, men dosen bör minskas omedelbart om njurarna börjar fungera sämre.

Ett annat exempel är litium, som används för att behandla bipolär sjukdom. Om en litiumanvändare utvecklar njurinsufficiens eller samtidigt tar andra läkemedel som påverkar njurarna, såsom ibuprofen som febernedsättande och smärtstillande, kan litiumnivån bli alldeles för hög och njurfunktionen kan försämras ytterligare.

Uppdaterad 21.3.2023