Gå till sidans innehåll

Under avvänjningen kan du uppleva följande symtom

Följande biverkningar kan uppkomma vid avväjningen:

  • ångest- och depressionssymptom

  • ökning av irritabilitet och känslighet för både ljud och ljus

  • hjärtklappning och tillfälligt ökad puls

  • sömnsvårigheter; insomningssvårigheter och mardrömmar

  • förvirring speciellt bland äldre patienter

Uppdaterad 21.3.2023