Gå till sidans innehåll

Läkemedel som vanligtvis tas på kvällen

Ta preparatet på kvällen, om det till exempel är tröttande, eller har bättre effekt då.

Mänsklig dygnsrytm stöder morgonmedicinering:

Liksom:

  • fluvastatin

  • lovastatin

  • pravastatin

  • simvastatin

  • atorvastatin

  • rosuvastatin

Kolesterol produceras mest på natten i människokroppen. Kolesterolmedicin som tas på kvällen är mest effektiv just på natten och förhindrar därmed bäst kolesterolbildning. När det gäller långverkande kolesterolmedicin, som atorvastatin och rosuvastatin eller fluvastatin depotkapslar med förlängd frisättning av medicin, är detta inte så betydelsefullt. Deras kraft förblir jämnare under dagen utan en enda tydlig kraftpik och å andra sidan inte en efterföljande minskning.

ACE-hämmare: enalapril, kinalapril, lisinopril, perindopril, ramipril

ATR-blockerare: candesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, valsartan

Många antihypertensiva läkemedel är lite mer effektiva när de tas på kvällen än när de tas på morgonen. Detta gäller särskilt för de nämnda klasserna av läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet, som aktiveras på natten under sömnen.

Liksom:

  • nitrofurantoin

  • trimetoprim

Om läkemedlet endast ska tas en gång om dagen, ska du ta det innan du går till sängs. Under natten har medicinen mera tid att agera på urinblåsan och dess baktericida mängd i urinen uppnås pålitligare.

Till exempel s.k. triangelmediciner

Dessa läkemedel kan ha en kraftigt sövande effekt. För triangelmedicinernas del bör man även komma ihåg att deras effekter kan störa bilkörning eller användning av maskiner och genomförande av uppgifter som kräver precision.

Uppdaterad 21.3.2023